İtiraz Süreci

  • İtiraz, kişilerin, THBB MYM’nin belgelendirme faaliyetleri ile ilgili almış olduğu kararların yeniden değerlendirilmesi ile ilgili başvurulardır.
  • Personel Belgelendirme faaliyetlerine yönelik itirazlar yazılı ve sözlü olarak yapılabilir.
  • THBB MYM yapılan yazılı itirazları web sitesinde bulunan online (çevrim içi) form ile veya İtiraz ve Şikayet Formu ile almaktadır.
  • İtiraz ve Şikayet Formu faks veya mail olarak THBB MYM’ye iletebilirler.
  • İtiraz sahibi itirazını, sınav sonucunun açıklanmasından 2 (iki) iş günü içerisinde gerçekleştirebilir.
  • İtiraz sahibi yazıl itiraz dışında sözlü itirazda bulunarak da itirazını yazılı hâle getirebilir.
  • İtirazların hızlı ve doğru bir şekilde sonuçlandırılması için; itirazlar Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından incelenerek, İtiraz ve Şikayet Komitesine sunulur.
  • İtirazlar; komite üyeleri tarafından Düzeltici/Önleyici faaliyet kapsamında değerlendirilir.
  • Değerlendirmeler; THBB MYM bünyesinde yapılan sınavın yanlış değerlendirilmesi ile ilgili ise komite tarafından gerekli incelemeler sağlanır.
  • Değerlendirme sonucu Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.
  • Alınan şikâyetler, gizlilik ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak değerlendirilir, kimlik bilgileri veya değerlendirme sonucu 3. kişiler ile paylaşılmaz.
 • Alınan şikâyetlerin değerlendirme süreci en geç 1 aydır.
Paylaş