İtiraz Süreci

 • İtiraz, kişilerin, THBB-MYM’nin belgelendirme faaliyetleri ile ilgili almış olduğu kararların yeniden değerlendirilmesi ile ilgili başvurulardır.
 • Personel Belgelendirme faaliyetlerine yönelik itirazlar yazılı ve sözlü olarak yapılabilir.
 • THBB-MYM yapılan yazılı itirazları web sitesinde bulunan online form ile veya İtiraz ve Şikayet Formu ile almaktadır.
 • İtiraz ve Şikayet Formu faks veya mail olarak THBB-MYM’ne iletebilirler.
 • İtiraz sahibi itirazını, sınav sonucunun açıklanmasından 2 (iki) iş günü içerisinde gerçekleştirebilir.
 • İtiraz sahibi yazıl itiraz dışında sözlü itirazda bulunarak da itirazını yazılı hale getirebilir.
 • İtirazların hızlı ve doğru bir şekilde sonuçlandırılması için; itirazlar Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından incelenerek, İtiraz ve Şikayet Komitesine sunulur.
 • İtirazlar; komite üyeleri tarafından Düzeltici/Önleyici faaliyet kapsamında değerlendirilir.
 • Değerlendirmeler; THBB-MYM bünyesinde yapılan sınavın yanlış değerlendirilmesi ile ilgili ise komite tarafından gerekli incelemeler sağlanır.
 • Değerlendirme sonucu Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.
 • Alınan şikayetler, gizlilik ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak değerlendirilir, kimlik bilgileri veya değerlendirme sonucu 3. kişiler ile paylaşılmaz.
 • Alınan şikayetlerin değerlendirme süreci en geç 1 aydır.
Paylaş