Belge ve Logo Kullanımı

Belge kullanımına ilişkin ilke ve kurallar aşağıda belirtilmiştir:
• Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı hâlde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır
• Belge THBB MYM’nin mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi belgeyi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.
• Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, logoyu kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.
• Belgelendirilmiş kişi Belgesini THBB MYM’nin itibarına zarar verecek şekilde kötüye kullanamaz.
• Belgelendirme ile ilgili olarak THBB MYM hakkında yanıltıcı ve yetkisiz bir beyanda bulunacak biçimde belgesini kullanamaz.
• Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
• Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için THBB MYM’ye eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
• Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile THBB MYM’ye bildirmelidir.
• Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
•  Belgenin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda, belgelendirme konusunda herhangi bir atıf içeren bütün belgelerin kullanıma son verilmelidir.
• Belgenin iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde THBB MYM’ye teslim edilmelidir.

THBB MYM; logo/marka kullanım şartlarını ve temsil haklarını, adaylar tarafından imzalanmış olan Belgelendirme Sözleşmesi’nde belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

Logo / Marka kullanımına ilişkin ilke ve kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 • Logo/Markayı sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanabilir. Logo/Marka belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz.
 • Logo/Marka boyutları, okunabilirliği bozulmamak şartıyla küçültülüp, büyütülebilir.
 • Logo/Marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
 • Logo/Marka, başka herhangi bir logo/markanın bir parçası ya da bir tasarım ögesi olarak kullanılamaz.
 • THBB MYM’nin haklarını gasp eden ve hizmetlerini kötüleyen basılı veya elektronik ortamda logo/marka kullanılamaz.
 • Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi hâlinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.
 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu hükümlere uymakta yükümlüdürler.
 • Bu ilkeler kapsamında, THBB MYM’nin logo/markalarında kullanıcıya herhangi bir hak verilmemektedir.
 • THBB MYM, yetkilendirildiği kapsamla ilgili tanıtım/reklam materyallerinde TÜRKAK – MYK Markası ve logolarını ilgili rehber ve kurallarına uygun olarak kullanır.
 • Belge üzerinde bulunan logo tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılmayacağı gibi belgenin bir bölümü de ayrı olarak kullanılmaz. Herhangi bir şekilde çoğaltılmaz ve yayınlanamaz.
 • Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Markası ve logoları, R10.6 “Türkak Akreditasyon Markası”nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar Rehberinde belirtilen ve elektronik ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyuşmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.
 • TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite kuruluşun personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz.
 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluşun, burada belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

THBB MYM, logo/markaların kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. THBB MYM, bu ilkelere uymayan, THBB MYM’nin haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harekete geçme hakkını saklı tutar.

Paylaş