İşletme Taahhüdü

TÜRKİYE HAZIR BETON ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ

 

Kalite Politikası olarak, TS EN ISO/IEC 17024 Standardı’nın bütün gerekliliklerini karşılayacak şekilde dokümante edilerek, sınav ve belgelendirme sürecinde yer alan birimlerin tarafsızlık prensibini benimsemelerini sağlayarak, mevzuat ve gerekliliklerine uyacak bir şekilde; sürekli yenilenerek ve kendini geliştiren bir yönetim biçimini benimseyerek, yürütülen bütün faaliyetlerde gizlilik, tarafsızlık, eşitlik, adillik ve her türlü ayrımcılıktan uzak kalarak, belgelendirme sürecini sürekli gözetim ve değerlendirmelerle geliştiren iyileştiren bir belgelendirme hizmeti sunmayı hedef edinmiştir.

Bu amaçla THBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi olarak;

  • Belgelendirme başvurusunda bulunan her aday için tarafsızlık ve adillik koşulunu esas alarak belgelendirme yapacağımızı,
  • Her adaya, belgelendirme başvuru sürecinden belge alımı süreci boyunca; belgelendirme faaliyetinin her aşamasında eşit koşullar sağlayacağımızı ve doğrulanabilir ve açık hizmet sunacağımızı,
  • Belgelendirme başvurusu esnasında; bir adayın, bir başka adaya nazaran daha baskın olmasını önleyebilmek amacıyla eşit başvuru yapabilme olanağı sağlayacağımızı,
  • Herhangi bir kurum ve kuruluşa imtiyaz veya haksız rekabet sağlamayacağımızı,
  • Dernek üyelerimizden gelen başvurularda; dernek üyelerimize herhangi bir imtiyaz veya öncelik tanımayacağımızı,
  • Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılardan arınmış olmasını sağlayacağımızı,
  • Başvuru sürecinde elde ettiğimiz, her türlü bilgi ve belgenin gizli tutulup, üçüncü kişilerle paylaşmayacağımızı,
  • Bütün belgelendirme hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi’nin sürdürülebilir bir şekilde çalışacağını ve sistemin etkin bir şekilde işleneceğini taahhüt ederiz.

THBB Yönetim Kurulu Başkanı

Yavuz IŞIK

Paylaş