Belgelendirme Süreci

Başvuru

 • Adaylar web sitesi üzerinde yayınlanan gerekli belgeler ile sınava en geç 30 gün önce başvurur.
 • Başvurusunu gerçekleştiren aday, sınavdan en geç 15 gün önce; gerekli diğer evrakları faks, mail, posta yoluyla veya elden THBB MYM’ne teslim eder.Evraklarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Mücbir sebeplerden dolayı sınava katılamayacak aday sınav tarihinden 15 gün önce durumunu yazılı olarak bildirmesi durumunda farklı bir tarihte yapılacak olan sınava katılabilir.
 • Başvurular onaylandıktan sonra sınav tarihi, yeri, saati ve sınava gireceklerin listesi sınav tarihinden 2 hafta önce duyurulacaktır.

Sınav Süreci

 • Beton Pompa Operatörü, sınavına başvuracak adaylar program kapsamında mevcut olan teorik ve performans sınavına girerler. Programların sınav ve geçme notlarına buradan ulaşılabilir.
 • Betoncu sınavına başvuracak adaylar program kapsamında mevcut olan teorik ve performans sınavına girerler. Programların sınav ve geçme notlarına buradan ulaşılabilir.
 • Adaylar başvurulmuş olan programda mevcut sınavlardan talep ettiklerine katılır.
 • Programdaki bütün sınavlardan başarılı olan adaylar belge almaya hak kazanır.
 • Sınavlardan herhangi birisinden başarısız olan adaylar; bir takvim yılı içerisinde herhangi bir ücret ödemeden iki kez aynı sınava girebilir.
 • Sınavlardan iki kez başarısız olunması durumunda ilgili yeterlilikte bahsi geçen süre kadar eğitim alınmalıdır.
 • Sınav sonuçları 1 (bir) ay içerisinde web sitesinde yayımlanır.
 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişi geçerlilik süresi bitmeden önce belgesini yenileyebilir, eğer yenileme işlemlerini yapmazsa geçerlilik süresi tamamlandığında belgesinin geçerliliği sona erer.
 • THBB MYM internet sitesinde “Belge Sorgulama” sayfasında veya e-Devlet Kapısı üzerinden sınav sonuçlarınızı, belge bilgilerinizi ve teşvik işlemlerinizi görebilirsiniz.
 • Sınavlarda başarılı olan adayların belgeleri kendilerin elden teslim edilir.
 • Devlet teşviğinden faydalanmak isteyen adayların sınav öncesinde ödedikleri sınav ücretleri, adayın bütün koşullara uyması hâlinde başvuru esnasında doldurulan formdaki banka hesabına belge aldıktan 1 ay sonra iade edilir.
 • Belgeli aday belge tarihinden itibaren ilk 5 yıl boyunca fiilen 18 ay çalıştığını belgeleyemez ise tekrardan uygulama sınavlarına katılarak belge süresini 5 yıl daha uzatılmasını sağlayabilir.

Belgelendirme Kararı

 • THBB MYM karar vericisi sınavlarda başarılı olan adayların belge kararlarını hazırlar ve MYK’ye iletir.
 • MYK’ye aktarılacak belge ücretinin THBB MYM hesabına yatırılması sonucu belgelendirme prosedürü başlar.
 • MYK tarafından düzenlenen belgeler THBB MYM tarafından belge sahibine teslim edilir.

Gözetim Süreci

  • Süreç sonunda belge süresinin uzatılması, belgenin askıya alınması veya belgelin iptali yönünde karar alınır.
 • İlgili programlar kapsamında alınan belgelerin geçerlilik ve gözetim sürelerine buradan ulaşılabilir.
Paylaş