Şikayet Süreci

 • Şikayet, kişilerin, THBB-MYM’nin belgelendirme faaliyetleri ile ilgili performansı, prosedürleri, politikaları ve kendi adına hizmet veren tüm çalışanları, belgelendirme hizmeti sunduğu firma ile ilgili akreditasyon kapsamındaki gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili herhangi bir konu hakkında yapmış olduğu olumsuz başvurulardır.
 • Personel Belgelendirme faaliyetlerine yönelik şikayetler yazılı ve sözlü olarak yapılabilir.
 • Şikayetlerin alınması ile ilgili herhangi bir süre zarfı bulunmamaktadır.
 • Belgelendirme faaliyetlerine yönelik şikayetler yazılı ve sözlü olarak yapılabilir.
 • THBB-MYM yapılan yazılı itirazları web sitesinde bulunan online form ile veya İtiraz ve Şikayet Formu ile almaktadır.
 • İtiraz ve Şikayet Formu faks veya mail olarak THBB-MYM’ne iletebilirler.
 • Söz konusu şikayet ile ilgili gerekli bütün evraklar, varsa deliller Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından incelenerek, alınan şikayetler; sürecin tarafsız, adil, objektif ve güvenirlik çerçevesinde sonuçlandırılması için oluşturulan İtiraz ve Şikayet Komitesine sunulur.
 • Şikayetler komite üyeleri tarafından Düzeltici/Önleyici faaliyet kapsamında değerlendirilir.
 • Değerlendirmeler; THBB-MYM bünyesinde yapılan bir şikayet ise; personel belgelendirme süreciyle ilgisi olup olmadığı ve ilgili kişi tespit edildikten sonra şikayet değerlendirme süreci başlar.
 • Değerlendirme sonucu Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından şikayet sahibine yazılı olarak cevap verilir.
 • Alınan şikayetler, gizlilik ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak değerlendirilir, kimlik bilgileri veya değerlendirme sonucu 3. kişiler ile paylaşılmaz.
 • Alınan şikayetlerin değerlendirme süreci en geç 1 aydır.
Paylaş