Tarafsızlık Beyanı

Türkiye Hazır Beton Üreticileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (THBB-MYM); tüm personel belgelendirme süreci boyunca, süreçte yer alacak tüm kişi/kişiler için eşit, adil ve tarafsız olarak prosedür uygulamaktadır. Bu konuda yayınlanmış THBB politika ve prosedürleri, tüm başvuru sahiplerinden, adaylara ve belgelendirilmiş personelleri de kapsamaktadır.

THBB-MYM, belgelendirme sürecinin tamamında ve tüm faaliyetlerinde ayrımcılık gözetmeyen yaklaşımla hizmet verir ve bunu kurum politikası olarak benimser.

THBB-MYM, belgelendirme kurallarını içeren TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardına uygun davranmaktadır

THBB-MYM, birlik üyesi olan ya da olmayan kişi ya da kurumlar arasında ayrım gözetmez.

THBB-MYM, belgelendirme faaliyetlerini tarafsız bir şekilde yürütmektedir. Sınav ve belgelendirme sürecinde yer alan tüm personel “Personel Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı” imzalayarak, tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılardan arınması sağlanmıştır.

İşletmemizin objektifliği,  tarafsızlığı ve güvenirliği üzerine şüphe düşürecek ticari, mali ve idari, herhangi bir faaliyet içerisinde bulunulmadığını,

Adayların eşit koşullarda belgelendirmesine aykırı davranışlar sergilenmeden, doğrulanabilir ve açık hizmet sunulduğunu,

THBB Üst Yönetimi, tüm belgelendirme hizmetlerinde tarafsız, adil ve eşit olarak hizmet verileceğini prosedürlerimiz, ilkelerimiz, vizyonumuz, değerlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, beyan ve taahhüt ederiz.

İKTİSADİ İŞLETME MÜDÜRÜ

DR. TÜMER AKAKIN

Paylaş