İşletme Taahhüdümüz

THBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi olarak;

  • Belgelendirme başvurusunda bulunan her aday için tarafsızlık ve adillik koşulunu esas alarak belgelendirme yapacağımızı,
  • Her adaya, belgelendirme başvuru sürecinden belge alımı süreci boyunca; belgelendirme faaliyetinin her aşamasında eşit koşullar sağlayacağımızı,
  • Belgelendirme başvurusu esnasında; bir adayın, bir başka adaya nazaran daha baskın olmasını önleyebilmek amacıyla eşit başvuru yapabilme olanağı sağlayacağımızı,
  • Herhangi kurum veya kuruluşa imtiyaz veya haksız rekabet sağlamayacağımızı,
  • Dernek üyelerimizden gelen başvurularda; dernek üyelerimize herhangi bir imtiyaz, öncelik tanımayacağımızı,
  • Başvuru sürecinde elde ettiğimiz, her bilgi ve belgelerin gizli tutulup, üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını,
  • THBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi tarafından kurulan ve yürütülen Kalite Yönetim Sisteminin; verimli bir şekilde çalışacağını ve sistemin etkin bir şekilde işleneceğini taahhüt ederiz.

İKTİSADİ İŞLETME MÜDÜRÜ

TÜMER AKAKIN